Aankoop

Aankoopbegeleiding door Kamminga & Partners Makelaars

U ziet het vast wel eens gebeuren: enthousiaste mensen zien bij het kopen van een bepaald product iets belangrijks over het hoofd of laten hun enthousiasme teveel blijken in de onderhandeling. Bij het kopen van bijvoorbeeld een fiets is dat nog niet zo erg, maar bij het kopen van een huis kan dat grote gevolgen hebben. 

U kunt deze risico’s aanzienlijk verkleinen en daarnaast de kans van slagen vergroten als u ons inschakelt bij het kopen van een huis. Het voordeel voor u is dat u zich alleen nog maar hoeft te concentreren op de vraag “zou ik hier willen wonen?” en dat wij voor u alle belangrijke (juridische en andere) informatie boven water halen, de waarde taxeren en daarna ook de stress van de onderhandeling uit handen nemen, met een aanzienlijk grotere kans op een succesvolle onderhandeling, het is tenslotte ons dagelijks werk.

Aan de hand van het volgende stappenplan gaan wij te werk:

Stap 1. Opstellen woningprofiel
Stap 2. De zoektocht
Stap 3. Woning op het oog
Stap 4. Grondig onderzoek 
Stap 5. Professioneel onderhandelen
Stap 6. De koopakte 

Stap 1. Opstellen woningprofiel

Uw zoektocht naar de ideale woning begint met het opstellen van het woningprofiel. Tot welk type woning voelt u zich aangetrokken? Welke eisen stelt u aan omgeving, locatie en prijsklasse? Dit profiel zal dienen als uitgangspunt bij het zoeken naar uw nieuwe woonhuis.  

Stap 2. De zoektocht

Gedurende de zoektocht ontvangt u informatie over woningen die binnen uw profiel passen. Wij houden het dagelijkse huizenaanbod scherp voor u in de gaten, onder andere via  de onderlinge uitwisseling van onroerend goed onder diverse makelaars (nieuw aanbod komt vaak via de email al eerder binnen), en het in de gaten houden van diverse websites als jaap.nl, zuka.nl, huizenzoeker.nl, huislijn.nl  

Stap 3. Woning op het oog

Wanneer een huis u aanspreekt, maken wij een afspraak voor bezichtiging. Ongeacht of het woonhuis bij een particulier of bij een makelaar te koop staat. Terwijl u uw gevoel laat spreken, letten wij onder andere op de volgende aspecten van de woning:
– bouwkundige staat; 
– staat van onderhoud; 
– courantheid; 
– prijs/ kwaliteit verhouding; 
– eventueel van toepassing zijnde belemmerende bepalingen. 

Na de bezichtiging geeft uw makelaar een volledig waardeoordeel over de woning. Bij de beoordeling spelen o.a. ligging, grootte, type, ouderdom, onderhoud en afwerkingniveau een rol. Hieruit vloeit een gedegen aankoopadvies voort.  

Stap 4. Grondig onderzoek

Wanneer u een woning gevonden heeft die op het eerste gezicht aan alle wensen voldoet, wordt er gekeken welke onderzoeken noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt er juridisch onderzoek gedaan naar o.a. de volgende zaken:
– kadastrale recherche; – nazien van de eigendomsakte en/ of splitsingsakte op bijzonderheden;
– erfpacht en erfdienstbaarheden; 
– overige rechten en plichten.  

Stap 5. Professioneel onderhandelen

Wanneer wij het juiste huis gevonden hebben, bespreken wij met u de onderhandelingsstrategie. Vervolgens gaan wij namens u onderhandelen over de prijs met de verkoper of diens makelaar. Secundaire zaken zoals ontbindende voorwaarden, datum overdracht en de roerende zaken worden hierbij betrokken.  

Stap 6. De koopakte

Als de onderhandelingen tot een overeenkomst hebben geleid, wordt de koopakte opgesteld. Wij controleren of in de koopakte alle onderdelen van de koopovereenkomst op de juiste juridische wijze zijn vastgelegd. 
Voordat u juridisch eigenaar wordt, gaat u met ons nogmaals het woonhuis inspecteren. Er wordt dan gekeken of de woning zich nog in dezelfde staat bevindt en of alle roerende zaken, zoals die in de koopakte staan vermeld, zijn achtergebleven.

Ten slotte… begeleiding bij de notaris

De koopakte wordt door de koper en verkoper ondertekend en vervolgens naar de notaris gezonden. Tijdens het bezoek aan de notaris, wanneer de akte van levering wordt ondertekend, zijn wij bij u als adviseur, getuige en woordvoerder. 

Als de onderhandelingen tot een overeenkomst hebben geleid, wordt de koopakte opgesteld. Wij controleren of in de koopakte alle onderdelen van de koopovereenkomst op de juiste juridische wijze zijn vastgelegd. 

Voordat u juridisch eigenaar wordt, gaat u met ons nogmaals het woonhuis inspecteren. Er wordt dan gekeken of de woning zich nog in dezelfde staat bevindt en of alle roerende zaken, zoals die in de koopakte staan vermeld, zijn achtergebleven.
Gekocht!
U heeft nu uw woning gekocht. 
Mocht u na de koop nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.